Sayı 2 (2010)
Makaleler

Editörün Notu
Süleyman İrvan

Alternatif Küreselleşme Hareketi ve Alternatif Medyalar: Karşı Hegemonya ve Perspektivist Eleştiriler PDF
 Fabien Granjon
Tracing the Life Cycle of Water Conflict News Coverage: A Case study of Cauvery River Tribunal Final Verdict Abstract PDF
Su İhtilafı Haberlerinin Yaşam Döngüsünü İzlemek: Cauvery Nehri Hakkında Kesinleşmiş Yargı Kararı Örnek Olayı Özet
 Chandrasekaran Velayutham & I. Arul Aram
Dünyada Bilim İletişiminin Gelişimi ve Farklı Yaklaşımlar: Toplum İçin Bilimden Toplumda Bilime Özet PDF
Development of Science Communication in the World and Different Approaches: From Science for Society to Science in Society Abstract
 Çiler Dursun
Internet Journalism and Journalistic Ethics: New Journalist’s Qualification and Working Conditions Abstract PDF
Internet Journalism and Journalistic Ethics: New Journalist’s Qualification and Working Conditions Özet
 Haluk Birsen
Osmanlı İmparatorluğu’nda Sinema ve Propaganda (1908-1922) Özet PDF
Cinema and Propaganda in the Ottoman Empire (1908-1922) Abstract
 Özde Çeliktemel-Thomen
İletişim Teknolojileri Politikaları ve Türkiye: Küresel Medya Yönetimi Çağında Ulus Devlet Özet PDF
Information and Communication Technologies Policy and Turkey: Nation States in the Age of Global Media Management Abstract
 Serhat Kaymas
Ertem Eğilmez’in Namuslu Filminden Hareketle Seksenlerin Toplumsal Alanında ve Popüler Sinemasında Egemen Değerlerini ve Sinemadaki Temsillerini Sorgulamak Özet PDF
Reconsidering the Eighties: Dominant Values and Their Representations in the Popular Cinema Through Ertem Egilmez’s Movie Namuslu Abstract
 Serpil Kırel
Tüketim Kültürünün Var ettiği Reklam Objesi Kadınlar ve Satın Alma Kararlarına Etkisi Özet PDF
The Women, Considered as an Object of the Consumption Culture and Their Effects on Purchasing Decisions Abstract
 Gülay Hız, Oya Dinçer, Kübra Karaosmanoğlu
 
Kurallar